Александер Фредро

 Наші гості 

Помста (Zemsta)

Александер Фредро

 Наші гості 

Помста (Zemsta)

комедія
ВИСТАВА ЙДЕ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ
Тривалість — 01:50
Прем'єра відбулась 24 Лютого 2018 року


Вистава Драматичного театру ім. Александра Венгергки (м. Білосток, Польща)

сторінка вистави - Teatr Dramatyczny im. Aleksandra W?gierki w Bia?ymstoku

«Сьогодні оголеність живота в театрі нікого не дивує. Режисерам, напевно, набридло ставити Фредра побожно і тому вперто виводять його з салонів та замків. Іноді до туалету, іноді до курника. Але те, що сталося з «Помстою» у білостоцькому театрі, перевищує будь-яке людське сприйняття».
 
Можливо, таким буде початок рецензії на нашу «Помсту». Я хочу, щоб наш Фредро відповідав букві твору, але з дуже сучасним духом. Скорочень у тексті майже не буде. Публіка, сподіваюся, гратиме в цей "наш театр" з акторами. Іноді акторові не вдасться застрибнути в панталони, тому йому доведеться доповнити кунтуш джинсами. Перуки родом з пекла «полюблятимуть»  собі залишатись в руках суперника.
 
Наше бажання – сформувати спільноту різних поколінь, щоб молодь та старші люди бавились одночасно. Ригористи, можливо,  поскаржаться на те, що підлітки, які вперше дивляться "Помсту", можуть  "недофредритись", але наша надія спрямована на вчителів, які молодому поколінню у школі все по літерах повкладають в голови.
 
Генрик Талар

Дійові особи та виконавці

Данута Бах
 – Cze?nik Raptusiewicz
Арлета Годішевська – Papkin
Кристина Кацрович-Соколовська – Rejent Milczek
Уршуля Мазур – Klara
Єва Палінська – Dyndalski
Йоланта Скороходська – Podstolina
Патрик Олдзієвський – Wac?aw

менеджер – Jerzy Taborski 
режисер – Henryk Talar
сценограф – Zuzanna Talar-Sulowska
костюми – Zuzanna Talar-Sulowska i El?bieta Wysocka
музика – Patryk O?dziejewski
сценічний рух – Anna Wytych-Wierzgacz
асистент режисера – Krystyna Kacprowicz-Soko?owska
 


„Dzi? golizna oko?obrzuszna w teatrze nikogo nie dziwi. Re?yserom chyba znudzi?o si? wystawia? Fredr? po bo?emu i uparcie go z salonów i zamków wyprowadzaj?. Czasem do toalety, czasem do kurnika. Ale to, co sta?o si? z „Zemst?” w bia?ostockim teatrze, przechodzi wszelkie ludzkie poj?cie.”

By? mo?e taki b?dzie pocz?tek recenzji z naszej „Zemsty”. Chc?, ?eby ten nasz Fredro by? zgodny z liter? utworu, ale duchem bardzo wspó?czesny. Skrótów w tek?cie prawie nie b?dzie. Publiczno??, mam nadziej?, b?dzie si? bawi? w ten „nasz teatr” z aktorami. Czasem aktor mo?e nie zd??y? wskoczy? w pantalony, wi?c jeansami b?dzie musia? uzupe?ni? kontusz. Peruki z piek?a rodem b?d? „lubia?y” zostawa? w r?kach przeciwnika.

Naszym pragnieniem jest, ?eby zapanowa?a mi?dzypokoleniowa wspólnota, ?eby m?odzi i starsi bawili si? jednocze?nie. Rygory?ci, by? mo?e, b?d? narzeka?, ?e ma?olaty po raz pierwszy ogl?daj?ce „Zemst?”, mog? si? „niedofredrzy?”, ale nasza nadzieja kierowana jest w stron? nauczycieli, którzy m?odszym – w szkole- wszystko po literkach pouk?adaj? w g?owach.

Henryk Talar

Obsada:

Danuta Bach – Cze?nik Raptusiewicz
Arleta Godziszewska – Papkin
Krystyna Kacprowicz-Soko?owska – Rejent Milczek
Urszula Mazur – Klara
Ewa Pali?ska – Dyndalski
Jolanta Skorochodzka – Podstolina
Patryk O?dziejewski – Wac?aw
Inspicjent – Jerzy Taborski
 
Re?yseria – Henryk Talar
Scenografia – Zuzanna Talar-Sulowska
Kostiumy – Zuzanna Talar-Sulowska i El?bieta Wysocka
Muzyka – Patryk O?dziejewski
Ruch sceniczny – Anna Wytych-Wierzgacz
Asystent re?ysera – Krystyna Kacprowicz-Soko?owska


Програмка - сторінка 1
Програмка - сторінка 2