Славомір Мрожек

Танго

Славомір Мрожек

Танго

трагікомедія
вистава польською мовою
Прем'єра відбулась 21 Листопада 2015 року


ГАСТРОЛІ ТЕАТРУ ІМ. СТАФАНА ЯРАЧА В ОЛЬШТИНІ (ПОЛЬЩА)

 

TANGO


re?yseria: Bartosz Zaczykiewicz
scenografia: Iza Toroniewicz 
muzyka: Katarzyna Brochocka
ruch sceniczny: Paulina Andrzejewska

Joanna Fertacz - OSOBA NA RAZIE ZWANA BABCI?, czyli EUGENIA
Ewa Pa?uska - ELEONORA, matka Artura
Ma?gorzata Rydzy?ska - ALA, kuzynka i narzeczona Artura
Dawid Dziarkowski - M?ODY CZ?OWIEK, czyli ARTUR
Cezary Ilczyna - STARSZY PARTNER, czyli EUGENIUSZ
Marcin Kiszluk - PARTNER Z W?SIKIEM, czyli EDEK
Maciej Mydlak - STOMIL, ojciec Artura
 
„Tango” jest tragikomedi? o upadku ?wiata warto?ci. G?ówny bohater to Artur – grzeczny i pouk?adany student. Jego rodzice s? z kolei artystami, którzy maj?c do wyboru swobod? i chaos albo dyscyplin? i porz?dek, wybior? to pierwsze. S? te? seniorzy – babka i wuj – i jeszcze jeden bohater, Edek, m??czyzna bez wieku, który staje si? si?? nap?dow? zmian.

We wspó?czesnej inscenizacji „Tanga” Artur mo?e by? przedstawicielem m?odego pokolenia, które wychowywane bezstresowo, w?ród zmieniaj?cych si? mód i warto?ci, domaga si? w ko?cu sta?ych wytycznych. Artur ma szlachetne zamiary pouk?adania ?wiata, jednak mog? one prowadzi? do dzia?a? wr?cz dyktatorskich…

«Танго» є трагікомедією занепаду світових цінностей. Головний герой Артур – ввічливий та старанний студент. Батьки його люди творчі, які, маючи до вибору або свободу і хаос, або дисципліну й порядок, вибирають перше. Є також старші люди – бабуся і дядько, і ще один герой Едді , чоловік без віку, він й стає рушійною силою змін .
 
У сучасній інтерпретації «Танго» Артур може бути представником молодого покоління, яке виховане без стресів, серед мінливої ??моди і вартостей, яке врезультаті вливається в мейнстрим. Артур має своє бачення побудови світу, але воно може призвести до диктаторських наслідків…
 
 

 
 
http://teatr.olsztyn.pl/content/shows/view/266