Найбільше самогубств трапляється в неділю


Анна Бужинськавистава польською мовою
Прем'єра відбулась 28 Травня 2016 року
ГАСТРОЛІ ТЕАТРУ ІМ. СТАФАНА ЯРАЧА В ОЛЬШТИНІ (ПОЛЬЩА)


NAJWI?CEJ SAMOBÓJSTW ZDARZA SI? W NIEDZIEL?


re?yseria: Giovanny Castellanos
scenografia: Magdalena Gajewska
muzyka: Marcin Rumi?ski

Aleksandra Kolan - Klara
Rados?aw Hebal - Nick
 
Nick i Klara to para trzydziestolatków. Reprezentuj? oni t? grup? m?odych ludzi, którym do?? szybko uda?o si? dosta? do ?wiata wielkich szans i dobrobytu, stworzonego przez gwa?townie inwestuj?ce na polskim rynku firmy zagraniczne. Determinacja, ale tak?e optymizm, z którym d??yli do osi?gni?cia dobrej pozycji, musi teraz ust?pi? miejsca poczuciu kompletnej pustki.

Oto, nagle, dwoje pracoholików odkrywa, ?e obudzi?o si? w woln? niedziel?. Co mo?na robi? razem przez ca?y dzie?? Pocz?tkow? eufori? szybko zast?puje zw?tpienie. Od?ywaj? wspomnienia z dzieci?stwa. Rodzinne ?niadania, spotkania z krewnymi, marsze do ko?cio?a i jedzenie sernika – przera?liwa nuda! Klara przypomina sobie, ?e wedle bada? w niedziele jest najwi?cej samobójstw. To z powodu tej nudy, podejrzewa Nick. Dzie? wolny to nie dar, to przekle?stwo! Zdecydowanie lepiej by?oby pracowa? tak?e w niedziel?!

Gdyby znalaz? si? cho? temat do rozmowy...

Нік і Клер є тридцятилітньою парою. Вони належать до тієї групи молодих людей, яким досить швидко вдалося потрапити до світу великих можливостей і процвітання, створеного значними інвестиціями іноземних компаній на польському ринку. Визначеність поряд з оптимізмом, з якими вони домоглися хорошого рівня життя, тепер поступаються місцем відчуттю повної порожнечі.
 
Зненацька два трудоголіки виявляють, що прокинулися у вихідну неділю. Що можна зробити разом цілий день? Первісну ейфорію швидко замінюють сумніви. Оживають спогади з дитинства. Сімейний сніданок, зустрічі з рідними, походи до церкви й смакування чізкейком – страхітлива нудьга! Клара пригадує, що за даними досліджень найбільше самогубств трапляються в неділю. Нік припускає – саме через цю нудьгу. Вихідний день є не подарунком, а прокляттям! Значно краще було б працювати й у неділю!
 
Якби ж було принаймні про що поговорити…